‘Εργα Επίδειξης

You are currently viewing ‘Εργα Επίδειξης

Το σύστημα αυτό θα αξιοποιηθεί μέσα από τα παρακάτω επιλεγμένα Έργα Επίδειξης (ΕΕ), τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών και εστιάζουν στην ερευνητική εμπειρία και την ερευνητική στρατηγική του εργαστηρίου ΕΑΜ-ΕΠ. Συγκεκριμένα:

ΕΕ1: Πολιτισμός – Παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πλούσια σε αντικείμενα και χώρους πολιτισμού. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου επίδειξης ο σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος-παιχνιδιού που θα παρέχει στον χρήστη μια εικονική περιήγηση σε έναν χώρο πολιτισμού της περιφέρειας, την εποχή που άκμαζε ο εν λόγω χώρος. Αυτό θα πραγματοποιηθεί για την καθιέρωση της ομάδας, τη δημιουργία ερευνητικής βάσης, την απόκτηση εμπειρίας με τον νέο εξοπλισμό και την απόκτηση εμπειρίας για τα νέα μέλη της ομάδας. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά ένα Εικονικό Περιβάλλον (Fully VR Escape Room Game). Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας τύπου διαφυγής, για την προώθηση χώρων πολιτισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από διαδραστικές τεχνολογίες εμβύθισης του χρήστη.

ΕΕ2: Τουρισμός – Περιήγηση σε Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Ο προορισμός Πελοπόννησος διαθέτει στο σύνολο του, μια σειρά από μοναδικά και αυθεντικά τουριστικά πλεονεκτήματα όπως τόποι που διακρίνονται για την αισθητική τους αξία και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό φυσικοί. Η ερευνητική πρόταση έρχεται να θεραπεύσει την ανάγκη ανάδειξης Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσα από το παρόν ΕΕ θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα/εφαρμογή με σκοπό την περιήγηση σε ένα ΤΙΦΚ. Έτσι ο χρήστης θα έχει μια ολοκληρωμένη θεώρηση του τοπίου, κατά την οποία το τοπίο θα αλληλεπιδρά μέσω τεχνολογικών και ανθρώπινων παραγόντων. Μέσα από την ανάλυση επιλογών των εν δυνάμει επισκεπτών θα παρουσιάζεται μια σειρά από επιλογές για ΤΙΦΚ. Για την επίτευξη του έργου θα γίνει ενδεικτική καταγραφή μέρους των ΤΙΦΚ και προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων της Πελοποννήσου καθώς και ερευνητική παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών και των επιλογών των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός διαδραστικού τούνελ (interactive tunnel) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί εύκολα για τις ανάγκες επιδείξεων.

ΕΕ3: Δημιουργικές βιομηχανίες – Εκπαιδευτικό Παιχνίδι τύπου Shoot ’em up

Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αυξηθεί σημαντικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η τεχνολογία επιτρέπει την αξιοποίηση νέων καινοτόμων στρατηγικών όπως τα ψηφιακά παιχνίδια. Αναμφισβήτητα, τα ψηφιακά παιχνίδια διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, τα ψηφιακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο παιχνίδι. Προηγούμενες μελέτες, δείχνουν πως η ενσωμάτωσή τους στην μαθησιακή διαδικασία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συστηματοποιήσουν τη μάθηση με προσαρμοστικό τρόπο. Παρότι τα ψηφιακά παιχνίδια (σοβαρού σκοπού ή όχι) έχουν εφαρμογές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες εφαρμογές που να αξιοποιούν δημιουργικά το περιεχόμενο για να προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά. Στο ΕΕ3 θα επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από ένα παιχνίδι τύπου Shoot ’em up, προωθώντας την ενεργητική διαδικασία μάθησης και την ευαισθητοποίηση με την αξιοποίηση του διαδραστικού τούνελ.